עמוד:  1  2  ()
קורסים 
54919/5 Ultimate Testing Automation & Continuous Integration
54912/2 בודקי תוכנה QA הסמכת - ISTQB - משרד הכלכלה
54912/1 בודקי תוכנה QA הסמכת - ISTQB - משרד הכלכלה
54911/43 בדיקות תוכנה -QA ,התמחות FOUNDATION-ISTQB
54911/44 בדיקות תוכנה -QA ,התמחות FOUNDATION-ISTQB
54911/41 בדיקות תוכנה -QA ,התמחות FOUNDATION-ISTQB
54911/42 בדיקות תוכנה -QA ,התמחות FOUNDATION-ISTQB
54911/39 בדיקות תוכנה -QA ,התמחות FOUNDATION-ISTQB
54911/34 בדיקות תוכנה -QA ,התמחות FOUNDATION-ISTQB
Ultimate Testing Automation & Continuous Integration 54919.3
54911.33 בדיקות תוכנה -QA ,התמחות FOUNDATION-ISTQB
54911.32 בדיקות תוכנה -QA ,התמחות FOUNDATION-ISTQB
54919/4- Ultimate Testing Automation & Continuous Integration
54911.31 בדיקות תוכנה -QA ,התמחות FOUNDATION-ISTQB
בדיקות תוכנה -QA ,התמחות FOUNDATION-ISTQB 54911/30
54911/29 בדיקות תוכנה -QA ,התמחות FOUNDATION-ISTQB
Ultimate Testing Automation & Continuous Integration 54919.2
בדיקות תוכנה -QA ,התמחות FOUNDATION-ISTQB 54911.36
בדיקות תוכנה -QA ,התמחות FOUNDATION-ISTQB 54911.18
54911.17 בדיקות תוכנה -QA ,התמחות FOUNDATION-ISTQB