קטגוריה זו מרכזת את כלל הקורסים במסגרת פרוייקט הניסן בכלל.
תת-קטגוריות
העברות
הדרכות ניסן - מחלקת גבייה

קורסים 
הכשרת ניסן - קליטה ושינוייםמידע
הכשרת ניסן - מקל"ים
הכשרת ניסן - קיבוצים
הכשרת ניסן - איכות המידע והפנסיהקורס זה דורש מפתח הרשמה
הכשרת ניסן - צפייה ואיסוף נתונים
הכשרת ניסן - תשואות ובקרת השקעות
הכשרת ניסן - חיתום
הכשרת ניסן - שימור
הכשרת ניסן - הנהלת חשבונות
הכשרת ניסן - בקרות
הכשרת ניסן - אקטואריה
הכשרת ניסן - עמלות
הכשרת ניסן - מנהלי תיקיםקורס זה דורש מפתח הרשמה
הכשרת ניסן - מוקד שירותקורס זה דורש מפתח הרשמה
הכשרת ניסן - תביעותמידע
הכשרת ניסן - פדיונותמידע